A média , régen és most

Mielőtt belemennénk a print és digitális média jellemzőibe és forradalmába, nézzük meg mi is a média valójában. Hogyan határozzuk meg? Vagy még pontosabban, hogyan határoz meg minket a média? Milyen módon változtatja meg a kultúrát? Miért van a print és digitális médiának különböző hatása és üzenete? A média , régen és most A média egy elismert és örök- terjedő tanulmányi terület. Például, egy francia elméleti szakember, Regis Debray három történelmi korszakban ismerteti velünk a közvetítés technológiáját, mégpedig: logoszféra ( az írás korszaka, technológia, királyság, hit), grafoszféra( a nyomtatás korszaka, politikai ideológiák, nemzetek és törvények), videoszféra( multimédia közvetítés, egyéniségek és vélemények). Debray tükrözi a tényt, miszerint a média szédületes ereje hatalmába kerítette nem csak az információt, amit megosztunk és felhasználunk, hanem ugyancsak azt is amit észlelünk, beférkőzött a politikai, szociális, közgazdasági rendszereinkbe és egyaránt a mi igazságunk általános felépítésébe is.  A média és annak hatása már azóta ismeretes mióta az emberek törzsekbe szerveződtek és kialakultak a különböző nemzetiségek, viszont a kommunikáció szakaszainak fejlődése( példaként,az őskőkorszakban, a lascauxi barlangrajzok nem annyira életképesek a mai TV műsorok és újságokhoz hasonlítva) és annak hatásának a tanulmányozása és felismerése az emberi szociális tevékenységekre nézve, csak néhány évszázadot foglal magába. Az által, hogy az 1830-as években megjelent a nyomtatás, eltörlődött a feudalizmus és kezdetét vette az új, modern világ. A média , régen és most   Ahogy Platón, úgy Derrida is kihangsúlyozta, hogy ez valószínűleg a 2500-as évekbeli könyvek írásának hatására utalhat, viszont soha nem volt példa arra, hogy annyi figyelmet szenteljenek az emberek valamire, mint ahogy a mai világban teszik a médiára.  A média fellendülésében nagy szerepet játszott a 19. századi ideológiák létrejötte és változása. Ezt az időszakot Darwin evolúcióelmélete nagyban megalapozta, mivel hogy Ő és kortársai port kavartak az ember származásával, az ember-Isten kapcsolatával megfogalmazott kérdéseikkel. McLuhan bevezette a média mai megnevezését, ugyanúgy ahogy más kifejezéseket is, mint például  a globális község, a médium az üzenet, az információ kora. 1965 bukása után, az Undertanding Media: The Extensions of Man híres és optimista könyve megírásával elérte, hogy az emberek hóbortos elméleti szakembernek, vagy esetleg, prófétának tekintsék, emelett Newton, Darwin, Freud, Einstein és Pavlovig a legfontosabb gondolkodónak tartották. A média , régen és most Közismert léte és hitelessége halálával a homályba merült, 1980-ban az egyre inkább értelmetlen és abszurd szavai, a print média, amit ő idejétmúltnak tekintett, egyre hírhedtebbé vállt. Számos példa utal arra, hogy hány alkalommal sikerült sokkolnia a közönséget. Ezek közül az egyik legérdekesebb az 1970-es évekbeli terméke, amit az unokaöccse segítségével hozott létre, az úgynevezett Prohtex, ami az alsónadrágokból kivette a vizelet szagát és más érdekesebb szagokat, mint az izzadtságot. Felkészítette a világot, tréfásan szólva, a globális községre. McLuhan viszont nem volt mindig egy tréfacsináló ember, hiszen szavai a mai napig hátborzongató megsejtésekre utalnak.